Historie erotické masáže

Erotické masáže všeho druhu zažívají v poslední době velký rozmach, ale bylo by bláhové si myslet, že se jedná o výdobytek moderní doby, nebo něco nového. Historie erotiky sahá hluboko do dávné minulosti a erotické masáže rozhodně netvoří výjimku. Nikdo už asi nikdy nezjistí, jak to přesně bylo, ale v následujícím článku se pokusíme stručně shrnout historii erotických masáží.

 

První zmínky

Na úvod je dobré zmínit, že masáž jako taková je velmi stará a osvědčená metoda pro zlepšení tělesného i duševního stavu člověka. Už největší starověké říše jako je Řecko, Indie nebo Egypt ve svých prvních písemnostech zmiňují tento druh léčby a terapie. A vzhledem k tomu že víme, jak si tito naši předci dovedli užívat a jak otevření byli různým sexuálním radovánkám, bylo by bláhové si myslet, že erotická varianta masáže na sebe nechala dlouho čekat. Stačí vzpomenout na známou Kámasútru a může nám být hned jasné, že erotické prvky v masáži hráli velkou roli už před tisíci lety – zejména coby zdroj tělesných radovánek a jako milostná předehra.

 

Temný středověk

Změna však přišla s nástupem studeného a cudného středověku. Ne snad že by lidé byli méně žádoucí erotických hrátek, hlavní slovo ve společnosti však převzala církev a ta povyražení podobného druhu rozhodně nepodporovala. Tato kapitola dějin erotických masáží nám tedy zůstává víceméně skryta, můžeme si však domyslet, že zejména u šlechtického stavu a nejvyšších vrstev se tato smyslná zábava pěstovala hojně i tomto období lidské historie.

„Osvícená“ renesance

Další posun lze opět vypozorovat v období renesance. Náboženské vlivy začali ztrácet svoji sílu a do popředí se začala drát věda a různé druhy umění. A toto obrození se pochopitelně muselo dotknout i našich oblíbených erotických masáží. Zajímavostí je, že tato terapie se dostala až do oficiálních medicinských postupů, kdy se pomocí stimulace intimních partií léčili „neduhy“ jako neplodnost, hysterie nebo homosexualita. Z dnešního pohledu tedy nepatří ani toto období k těm, které bychom mohli považovat jako zlatý věk erotických masáží.

 

Sladká přítomnost

Ten pravděpodobně nastal až s nástupem dvacátého století. Bourání tabu, uvolnění mravů a všeobecný rozvoj a průnik erotiky do všech odvětví přinesl mnoho nových poznatků a příležitostí. V dnešní době se tak už jedná v podstatě o běžně nabízenou službu mnoha luxusních podniků.

A možná je na čase, abyste také vyzkoušeli kouzlo a blahodárné účinky tohoto druhu masáže. Výběr je více než široký a pokud máte tu možnost, rozhodně byste si ji neměli nechat ujít.

 

 

WhatsApp